Web katalóg stavebných výrobkov

Všetky ceny na jednom mieste
          
Čo v katalógu nájdem?
   

 

 

Čo v Katalógu nájdem?

Ceny stavebných materiálov a výrobkov

_Web katalóg pokrýva kompletné spektrum stavebných výrobkov a materiálov. Od tehly cez elektrický kábel po tepelné čerpadlo.

 

_Každý výrobok a každý stavebný materiál je v katalógu očíslovaný jednoznačným identifikačným kódom, priamo použiteľným vo vašom projekte alebo rozpočte.

 

_Informácia o výrobku zahŕňa okrem rozpočtového kódu ďalšie dôležité štruktúrované informácie: detailný popis výrobku, mernú jednotku, cenu, obrázok, prípadne technický popis.

 

_Stavebné materiály a výrobky sú v katalógu zatriedené do slovenských, resp. medzinárodných klasifikačných systémov a organizované sú do stromových návestí, kapitol, skupín a kategórií.

 

_Hľadaný výrobok môžete nájsť listovaním v zozname výrobcov a produktov, resp. v zozname výrobkov z vybraného odboru. Na možnosť vyhľadávania výrobku podľa konštrukcie, tvaru, resp. použitého materiálu sa môžete tešiť čoskoro.

_Konzervatívni používatelia ocenia fulltextové vyhľadávanie.

   

 

Kde Katalóg využijem?

Vo všetkých etapách prípravy a riadenia stavby

_Web katalóg je použiteľný vo všetkých fázach prípravy a riadenia stavby. Od tvorby rozpočtu a kalkulácie, cez fakturáciu a tvorby súpisu prác až po sledovanie zákazky.

 

_Web katalóg je výborným pomocníkom v rámci procesu obstarávania a ponukového riadenia, pri kontrole cien verejných alebo súkromných zákaziek.

 

_Web katalóg je užitočným nástrojom pri projektovaní. Projektant stavby má k dispozícii pokope obrovskú škálu katalógových elektronických informácií, ktoré môže zaradiť do kontextu projektu.

 

 

V čom je Katalóg jedinečný ?

V dostupnosti 24 hodín denne na počítači, tablete alebo mobile

_Skončila doba úmorného hľadania stavebných výrobkov a ich cien roztrúsených po internete. Už nemusíte tráviť celé hodiny pri počítači a prehrabovať sa v množstve zdĺhavo čitateľných PDF súborov, portálov s neúplným sortimentom a starými cenníkmi bez identifikácie položiek.

 

_Informácie vo Web katalógu sú dostupné v reálnom čase na jednej jedinej adrese.

_Položku stavebného výrobku si z Web katalógu môžete preniesť do rozpočtového programu Kalkulus. Tieto dve aplikácie tvoria spolu integrovaný systém oceňovania.

 

Koľko za Katalóg zaplatím?

 

_Za Web katalóg stavebných výrobkov platíte len vtedy, keď ho potrebujete.

 

_Môžete si ho kúpiť za výhodnú cenu na jeden mesiac, štvrťrok, polrok, alebo aj na celý rok.

 

_Dobu používania si môžete kedykoľvek predlžiť.

 

_Začnite už dnes kliknutím tu:

Objednávka

     
 

Pozrite si

videoprezentáciu

 

Pre lepši komfort si okno YouTube zväčšite kliknutím na ikonu "Celá obrazovka" v pravom dolnom rohu.